Üyelik Sözleşmesi

 1. Üyelik Sözleşmesinin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, siteye üye olan misafir tarafından satın alınan hizmetin ödeme koşulları, iptal, değişiklik ve iade şartları ile 724reservation.com sitesinin kullanımı, ilan verenler tarafından ilan ekleme ve yayınlama şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Kullanıcı, www.724reservation.com’a üye olarak, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve ekinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“724reservation.com Aydınlatma Metni” ile “724reservation.com Açık Rıza Metni”) ile “İptal Politikaları” hükümlerini okuduğunu, içeriğini anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

 1. Taraflar

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”; “Cumhuriyet Mah. Ahmet Tokuş Bulvarı Gümüşdere Apt. No:179/C Alanya/Antalya” adresinde mukim Vakare Turizm Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "724reservation.com" olarak anılacaktır) ile www.724reservation.com sitesine üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“724reservation.com Aydınlatma Metni” ile “724reservation.com Açık Rıza Metni”), “İptal Politikaları” ve www.724reservation.com sitesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren üye arasında akdedilmiştir. Kullanıcının onay maili ile gönderilen kodu siteye girmesiyle birlikte işbu sözleşme elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

Kullanıcı         : www.724reservation.com domain adresine erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi.

Üye                 : www.724reservation.com sitesine giriş yaparak “Kayıt Ol” bölümünden ilgili alanları doldurarak, üyelik sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“724reservation.com Aydınlatma Metni” ile “724reservation.com Açık Rıza Metni”) ile “İptal Politikası” şartlarını okuyup anladığını kabul eden ve e posta yolu ile kendisine gönderilen kodu siteye girerek dijital ortamda üyelik sözleşmesini onaylayan kullanıcı.

Misafir                        : www.724reservation.com’dan hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiler. 

İlan Veren       : www.724reservation.com sitesinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle hukuken üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğu villa/ev/apart ilanı ekleyen gerçek veya tüzel kişiler.

Üyelik Sözleşmesi      : 724reservation.com ile kullanıcı arasında, kullanıcının sitede yer alan hizmetlerden faydalanabilmesi için elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

Site                 : www.724reservation.com domain adına sahip olan, “724reservation.com”un hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

724reservation.com Tatilim Veri Tabanı      : Site dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 724reservation.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanıdır.

724reservation.com Hizmetleri         : Site içerisinde üyelerin beğenisine sunulan hizmetlerdir. 724reservation.com, site içerisinde sunulan hizmetlerde dilediği zaman değişiklikler yapabilir. Yapılan değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmekle beraber, site üzerinden üyelere duyurulur.

Kişisel Veri    : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veri       : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 1. Üyelik Şartları

4.1. Üyelik, www.724reservation.com ana sayfasında bulunan “Kayıt Ol” kısmında yer alan zorunlu alanların doğru bir şekilde doldurulması ve akabinde “Üyelik Sözleşmesi” ve ayrılmaz parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“724reservation.com Aydınlatma Metni” ile “724reservation.com Açık Rıza Metni”) koşullarının onaylanması ve e posta yolu ile kullanıcıya gönderilen kodun sisteme doğru bir şekilde girilmesiyle tamamlanır.

4.2. Siteye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve “724reservation.com” tarafından üyelikten geçici olarak uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.3. “724reservation.com” hiçbir gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, anında yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye, internet sitesindeki hizmetlerden faydalanırken ve internet sitesindeki herhangi bir işlemi yerine getirirken, üyelik sözleşmesi hükümleri ile sitede yer alan tüm şart ve kurallara uyacağını, söz konusu şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 Üye, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi hallerinde, 724reservation.com’un üyelere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “724reservation.com”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Üye tarafından üyelik için zorunlu bilgilerin siteye girilmesi ve akabinde üyenin e posta adresine gönderilen kodun sisteme doğru olarak girilmesi ile üyelik işlemi tamamlanır. Kullanıcı adı, şifre vb. nitelikteki münhasıran ve münferiden üyenin şahsına ait bilgilerin güvenliğinden üyenin kendisi sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde, üyenin uğradığı/uğrayabileceği zararlardan 724reservation.com’un doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.4. Üyeler, 724reservation.com’un yazılı onayı olmadan üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5. 724reservation.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve internet sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla internet sitesi üzerinden işlem yapabilirler. Üyenin 724reservation.com üzerinden gerçekleştirmiş olduğu her türlü iş ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk, üyenin kendisine aittir.

5.1.6. 724reservation.com, hizmet satın almak isteyen üye ile ilan sahiplerinin bir araya getirilmesi amacıyla kurulmuş bir internet sitesidir. Bu bağlamda üye, ilan sahiplerinden aldığı mal ve hizmetlerde herhangi bir ayıp ortaya çıkması halinde, “724reservation.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun ilgili mal ve hizmeti satıcısına yani ilan verene ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten 724reservation.com’u peşinen ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.7. Rezervasyon yapılırken misafir tarafından konaklama yapacak kişilere ilişkin verilen kimlik/pasaport bilgileri, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi gereğince ilan verene bildirilmek üzere 724reservation.com tarafından talep edilmekte olup, misafir, kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri (kimlik,pasaport) gerçeğe uygun olarak vermelidir. Gerçeğe uymayan beyanlarda, iİan verenin rezervasyonu iptal etme hakkı saklıdır. Bu durumda iptal edilen rezervasyon sonrası misafire herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır.

5.2. "İlan Verenin Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. İlan veren, site üzerinden verdiği ilanlarda belirttiği ve vaat ettiği özelliklerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılır. Misafirin, içerikte belirtilmiş herhangi bir özelliğin, kiraya konu olan mal ya da hizmette bulunmaması ve bunu belgelendirdiği hâllerde “İlan Veren”, rezervasyon tutarını misafire iade etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu durumlarda 724reservation.com’un ilan verenin üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır. 724reservation.com, ilan veren tarafından 724reservation.com’a iletilen veya site üzerinden ilan veren tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.2.2. İlan verenler, üye tarafından rezervasyon talebi geldiğinde en geç 24 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlüdürler.

5.2.3. İlan verenler, konaklanacak alanı sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya elverişli bir durumda misafire teslim etmekle yükümlüdür.

5.2.4. İlan verenler, konaklamanın gerçekleşeceği alanda herhangi bir arıza olması halinde bunu anında gidermekle yükümlüdür. Misafirin sebep olduğu arızalarda ilan veren onarım ücretini misafirden talep edebilir.

5.2.5. Konaklama yapılacak yer ile ilgili vergi, zorunlu sigorta vb. yükümlülükleri yerine getirme ilan verene aittir.

5.2.6. İlan veren, sitede yer alan ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan “İptal Politikaları” hükümleri çerçevesinde, esnek/yarı esnek/katı olmak üzere dilediği iptal politikasını seçebilir. İlan veren, seçtiği iptal politikası koşulları çerçevesinde misafir iptal talebini yerine getirmek zorundadır.

5.2.7. İlan verenin site üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  İlan veren, "724reservation.com"un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Site"ye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. İlan verenlerin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "724reservation.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2.8. 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. maddesi göre, “Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.” hükmünü içermekle, söz konusu kanun maddesi gereğince kimlik ilgili kurumlara bildirim yapma yükümlülüğü ilan verenlere aittir.

5.3. 724reservation.com’un Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1. 724reservation.com, üyelerine internet üzerinden kısa dönemli ev/villa/apart kiralama ve kiraya verme imkânı sunan bir web sitesidir. İşbu üyelik sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili 724reservation.com üyelik hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan eklerinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan web sitesini erişime sunmayı ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen yükümlülükler, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; 724reservation.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini durdurabilir veya hizmetlerine son verebilir.

5.3.2. 724reservation.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ilan verenlerin eklemiş oldukları ilanların başlık vb. gibi ilanın özünü etkilemeyecek bilgileri düzelterek/değiştirerek ilana koyma, üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri site kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 724reservation.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Üyeler, 724reservation.com ‘un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde 724reservation.com kendiliğinden yapabilir. 724reservation.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.3.3. Sitede kullanıcıların bir başka siteye yazılı ya da görsel, hiçbir şekilde bağlantı eklemesine izin verilmez. İlan veren, ilan için ayrılmış alanlarda bir başka siteye bağlantı veremez, link paylaşamaz. Üyeler, ilanlarla ilgili yorum ve değerlendirme yapabilmeleri için ayrılmış alanlarda, kullanıcıları bir başka siteye yönlendirecek bağlantı adresi, kısaltması vb. yazamaz, bu işlevi sunacak herhangi bir eylemde bulunamaz.

5.3.4. 724reservation.com, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; 724reservation.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.3.5. 724reservation.com’un, 724reservation.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, sitede üyeler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. 724reservation.com, şüpheli durumlarda sağlanan içeriklerin ve kiraya sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğunu araştırma yetkisine sahiptir.

5.3.6. 724reservation.com, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.3.7. 724reservation.com, ilan verenlerin siteye üye olduktan sonra ilan eklerken siteye yüklediği her türlü fotoğraf, video, yazılı metinleri satış ve pazarlama amacıyla TV, Radyo, Sinema, Gazete, Dergi, Billboard ve Dijital Mecralarda kullanma ve başka web sitelerinde pazarlama hakkına sahiptir.

5.3.8. 724reservation.com, kiralanan dairelerde yaşanabilecek herhangi bir kazadan sorumlu değildir. Konaklanan yerden kaynaklı kazalar ilan verenin sorumluluğundadır.

5.3.9. Kiralanan dairelerin dezenfekte edilmesi konusundaki yükümlülük ilan verene aittir. Bu konuda 724reservation.com‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Üyeler, “724reservation.com” hizmetlerini, “724reservation.com” bilgilerini ve “724reservation.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “724reservation.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu üyelik sözleşmesi dâhilinde “724reservation.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “724reservation.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Bu tür fiilleri gerçekleştirenler hakkında 724reservation.com’un yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 724reservation.com işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 724reservation.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 724reservation.com’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 724reservation.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. 724reservation.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda 724reservation.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Gizlilik Politikası

9.1 724reservation.com, siteye üye olanlarla ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” (“724reservation.com Aydınlatma Metni” ile “724reservation.com Açık Rıza Metni”) kapsamında kullanabilir.

9.2. Üyenin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından siteye girilen verileri 724reservation.com tarafından sitenin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle sitenin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde sitede sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.3 Üye, işbu sözleşme ve eklerindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede ve her bir ek özelinde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya sitenin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması hakkında detaylı bilgi için  anasayfanın en alt kısmında bulunan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” bölümü ziyaret edilmelidir.

 1. İptal Politikası 

10.1 İlan verenler, hizmet ile ilgili iptal işlemlerini işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan “İptal Politikaları” çerçevesinde seçebilirler. Misafir,  ilan verenin seçtiği iptal şartları çerçevesinde iptal işlemini gerçekleştirebilir. 

10.2. Misafir, rezervasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra, ilanda belirtilen “İptal Şartını” okuduğunu ve anladığını kabul etmiş sayılır.  Misafirin rezervasyonunu iptal etmek istediği durumlarda ilan veren, ilanda açık bir şekilde belirttiği iptal prosedürüne uygun olarak,  ücret iadesini gerçekleştirir. Rezervasyon iptallerinde, 724reservation.com hizmet bedeli kesinlikle iade edilmez.

10.3. Rezervasyon iptal işlemi, ilan verenin seçmiş olduğu iptal politikası hükümleri geçerli olmak şartı ile, www.724reservation.com adresinde bulunan “İptal Politikaları” sayfasının en altında yer alan “İptal/İade/Değişiklik Talebi” başlıklı form doldurularak ya da info@724reservation.com adresine e posta gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü olarak yapılan iptal/değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmaz.

10.4. İptal politikalarından doğabilecek anlaşmazlıklar, 724reservation.com’u kesinlikle bağlamaz. Bu husus, ilan veren ile müşteri arasında çözülmelidir.

10.5. Çeşitli nedenlerden, teknik sorun vb. 724reservation.com kaynaklı problemlerden dolayı oluşabilecek sorunlarda 724reservation.com, misafiri bilgilendirmek kaydı ile rezervasyon iptalini gerçekleştirebilir. Bu durumda ödemenin tamamı misafire iade edilir.

10.6 Yalnızca aşağıda belirtilen durumlarda misafirin rezervasyonu koşulsuz iptal etme hakkı vardır.

 • Rezervasyon saatine 8 saat kalaya kadar müşteri veya 724reservation.com müşteri hizmetleri tarafından ilan sahibine ulaşamaması
 • Ailede vefat
 • Gidilecek bölgede doğal afet
 1. Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı haller düzenlenmiş olmakla, söz konusu maddenin (g) bendi uyarınca, “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde” tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 1. Vergilendirme ve Fatura

12.1 724reservation.com aracılığı ile yapılan rezervasyonlarda, 724reservation.com aldığı hizmet bedeli tutarı kadar fatura keser.

12.2 İlan verenler, kira gelirleri için beyanname vermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan ilan sahipleri fatura düzenleyemezler, sadece vergi beyanında bulunabilirler.

12.3 Site üzerinden ilan veren ve işletme belgesi bulunan işletmeler veya ticari tesisler site aracılığı ile misafirden tahsil ettikleri ücret karşılığında misafire fatura vermekle yükümlüdür.

 1. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “Site”de yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

14. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. Üyelik Sözleşmesi nin Ekleri

Üye, “Ek:1 Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”, “Ek:2 İptal Politikası”, “EK-3 İyzi.co Pazaryeri Satıcı Anlaşması” ve “EK-4 İyzico Pazaryeri Alıcı Anlaşması” ’nın şartlarının “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, üye olarak üyelik sözleşmesi ile eklerine ve sitede yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.